Vážení obchodní partneři,

sdělujeme Vám, že došlo ke změně právní formy a názvu naší společnosti: původní název ZEKO s.r.o. se změnil na Zelina a.s.

Od 1.7.2020 veškeré doklady vystavujte již na Zelina a.s.
Zápis změny právní formy v obchodním rejstříku bude proveden ke dni 1.7.2020

Těšíme se na další spolupráci!